Projektový den FILMOVÉ VÝCHOVY pro učitele na ZLÍN FILM FEST – zdarma, akreditováno

Pořádá AČFK

Termín:05. 06. 2023
Místo konání:Zlínský

 
Účastníci získají nabídku vybraných organizací a programů pro filmově výchovné, metodické, kontinuální avšak nenásilné vzdělávání, jež obor v současnosti pedagogům nabízí, a to včetně praktických cvičení využitelných ve výuce (hodiny F/AV, výtvarné či hudební výchovy, informatiky, apod.). Projektový den nabídne nejen materiály a zkušenosti tuzemských organizací a dětských filmových festivalů působících v ČR, ale i programů implementovaných ve školách celé Evropy. Programem provedou odborníci filmové výchovy z organizací ASFAV, CinEd, Zlín film Fest, Aeroškola, Animánie. Projektový den navazuje na konferenci Kino za školou 2023, konané v rámci 63. ZLÍN FILM FESTIVALU a odborného programu konference Děti bez hranic¿. Akreditace MŠMT vzdělávacího semináře v rámci DVPP zajištěna programem CinEd. Hlavním pořadatelem je Národní pedagogický institut České republiky.

Program najdete zde: https://bit.ly/3oHIvKf

Praktické info pro vstup a kontakty najdete v příloze – nachystáno pro tisk.

CÍLE:

Účastníci získají přehled o možnostech vzdělávání v oboru filmově vzdělávacím, o nabídce materiálů, zdrojů a podpory. Součástí programu bude zamyšlení účastníků nad potřebou implementace filmové výchovy do škol a případnou inovací aktivit pro potřeby daného třídního kolektivu. Účastníci získají základní povědomí o tom proč a jak učit film, jakou metodikou práce s filmem může zvolit úplný laik, jak provádět analýzou, či syntézu s jednotlivými složkami, seznámí se s existencí filmového jazyka, propojováním s dalšími uměleckými předměty na konkrétních příkladech filmového pásma z Počátků kinematografie, použijí tzv. chytrý telefon k získání kompetencí pro kinematografickou práci. Pochopí různé postupy a vhodné nástroje, které je dobré použít pro zpracování videí mobilního telefonu, včetně procesu tzv. postprodukce, seznámí se s možnostmi animování, stavbou příběhu jež si prakticky vyzkouší.

Doplňující informace:

Cíl akce:Projektový den (seminář) pro učitele s prezentací subjektů působících v oblasti filmové a audiovizuální výchovy a její techniky.
Kontaktní email:evespilkova@gmail.com
Kontaktní tel.:604274580
Poznámka k ceně:Seminář je po registraci zdarma – registrace na: https://bit.ly/42i91aR

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
průřezová témata a finanční gramotnost
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
speciální pedagogové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Prosím čtěte info v příloze o vstupu do areálu školy – branou, vjezd pro vozidla.

Seminář se koná od 9-15.30hod s obědovou pauzou.

Těšíme se na vás!

Mezinárodní vzdělávací program CinEd, Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, ZFF a NPI