ROPE SKIPPING I. A II. – SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLA

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:11. 11. 2023 – 12. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:3950 Kč za seminář

 
Účastníci kurzu se naučí základní techniky a dovednosti skákání přes různě dlouhá švihadla. Naučí se rejstřík dovedností pro cvičení jednotlivců (single rope), cvičení dvojic (the two in the loop), cvičení skupin s jedním i více švihadly (travelling), dlouhé lano (long rope 4m a 10 m), double dutch (dvě dlouhá protisměrně kroužící švihadla). Získají znalosti o využití švihadel v rušné i průpravné části rozcvičení s hudební předlohou.

Podrobný harmonogram a obsah kurzu najdete na webu pořadatele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických pohybových dovedností v oblasti rope skipping/jump rope – skákání přes švihadla.
Kontaktní email:jcerna@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:604269234
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času