RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ V TRÉNINKU DĚTÍ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:08. 09. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje rychlosti v tréninku dětí. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku.

Více informací o kurzu najdete na stránkách pořadatele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje rychlosti v tréninku dětí.
Kontaktní email:klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220 172 250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně