Pedagogická intervence pro žáky s dyslexií (specifickými poruchami učení)

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:25. 09. 2023
Místo konání:Praha
Cena:800 Kč za seminář

 
Pedagogická intervence je podpůrné opatření prvního stupně. Všichni učitelé by ji měli zvládat, ale dostali k tomu návody a náměty? Webinář umožní nahlédnout pod pokličku našich postupů a ukázat, jak se nám daří děti motivovat k důslednějším nácvikům čtení a psaní.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj a podpora školních dovedností.
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové
asistenti pedagoga