PSYCHOMOTORIKA PRO ZŠ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:21. 09. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2200 Kč za seminář

 
Cílem praktického semináře je seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky se zaměřením na práci s dětmi školního a předškolního věku.

Porozumíte principům psychomotoriky a jejímu využití v pedagogice a prevenci. Osvojíte si nové hry i způsoby práce s pohybovou hrou. Naučíte se novým způsobům reflexe jednotlivcům i skupině.

Psychomotorika je metoda využití pohybu při vědomí psychologických a sociálních dějů u jednotlivce i skupiny. Psychomotorika umožňuje prostřednictvím prožitku vnímat spontánnost a radost z pohybu. Je to forma výchovy pohybem, která je využitelná u všech věkových kategorií. Lze ji využívat i jako prostředek pro zlepšování pohybových dovedností u dětí a pro rozvoj pohybové gramotnosti, ale také pro podporu sociálních vazeb, komunikace, představivosti, koordinace, uvolnění napětí, aktivizace či naopak relaxace, paměti, prostorové orientace aj..

V semináři budu nabídnuty i úvodní teoretické informace, nicméně těžiště spočívá v praktickém zprostředkování zásobníku her a aktivit a zkušeností s jejich vedením i s vytvořením vhodné struktury lekce. V didaktických reflexích her budou zmíněny i modifikace her vzhledem k věkovým zvláštnostem či pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, např. pro děti s poruchou soustředění a s hyperaktivitou, se emočními obtížemi či se zdravotním postižením.

Více na stránkách pořadatele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem praktického semináře je seznámit zúčastněné s metodou psychomotoriky se zaměřením na práci s dětmi školního a předškolního věku.
Kontaktní email:neuhauserova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172082
Poznámka k ceně:Dostupnost 10 osob.
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout