Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (4 hodiny) – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:06. 09. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Máte ve třídě vícejazyčné děti a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit vícejazyčné děti do činností ve třídě?

Datum: 6. září 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

OBSAH SEMINÁŘE
: úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy,
: seznámení s portálem http://www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
: praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ.
: Využití strukturovaného adaptačního plánu MŠ (Infans koncept); tipy z praxe pro první dny docházky dítěte,
: nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
: jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
: začleňování dětí s OMJ do kolektivu,
: sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3BbUS_qpRMcfHawCA2knQIaCBFOLssD_EqDZ7rLB4nx_b9g/viewform

Seminář je možné hradit ze šablon OP JAK.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení, která posílí jejich kompetence při každodenní práci s dětmi s OMJ v MŠ.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout