Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:13. 09. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:980 Kč za seminář

 
Přišel do Vaší školy/třídy žák s OMJ a nejste si jistí, jak dobře už umí česky? Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou látkou? Na semináři si sami vyzkoušíte ověřený balíček pomůcek, který Vám pomůže zhodnotit, jakou podporu potřebuje žák s OMJ v oblasti českého jazyka (ČDJ). Dále Vás naučíme stanovit rozsah, obsah a cíle výuky ČDJ.

Datum: 13. září 2023 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 980,- Kč / osoba

OBSAH
: seznámení se situací, ve které vhodné použít balíček pomůcek ke zjištění úrovně a cílů ČDJ,
: jednotlivé části balíčku pomůcek,
: podrobný návod pro pedagogy, jak pracovat s balíčkem pomůcek a jak nastavit cíle výuky ČDJ,
: ukázky práce s balíčkem pomůcek včetně autentických videí a žákovských prací,
tipy a triky,
: sdílení praxe, výměna zkušeností

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeokMLT5JAMkMGscn5vifZZYsjAfWGaoMQbl4WSL6UkgJcLig/viewform

Seminář je možné hradit ze šablon OP JAK.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se zorientují v balíčku pomůcek a umí pomocí něj zjistit orientační úroveň dovedností v českém jazyce.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773 609 395
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout