Metodika vedení třídnických hodin na 2. stupni a střední škole – webinář

Pořádá Agentura Wenku s.r.o.

Termín:21. 11. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1050 Kč za seminář

 
Agentura Wenku, dlouholetý realizátor programů pro třídní kolektivy, vás zve na webinář „Metodika vedení třídnických hodin na 2. stupni a střední škole“ vedený psycholožkou agentury a odbornou garantkou programů Mgr. Janou Lidickou.

Akreditovaný 5hodinový vzdělávací seminář/webinář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně ZŠ vznikl v návaznosti na společné realizování třídnických hodin na partnerských školách jako pokračování práce započaté na adaptačních kurzech. V rámci semináře nahlédneme smysl, možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu. Seminář je rozdělen do tří tematických bloků. V rámci prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které je provází. V rámci druhého bloku se zaměřujeme na témata a metody třídnických hodin. Třetí blok je věnován zejména tématu emocí a možných rizik.

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojení principů a metod práce v třídnické hodině.
Kontaktní email:info@vzdelavani-wenku.cz
Kontaktní tel.:737738809
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:akce na zakázku
jiné (ostatní akce)
pedagogika, psychologie
prevence, výchovné poradenství
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
výchovní poradci
Poznámka:14:00 – 19.00