Smysluplný herní program pro třídní kolektiv

Pořádá Agentura Wenku s.r.o.

Termín:07. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1950 Kč za seminář

 
Agentura Wenku, dlouholetý realizátor programů pro třídní kolektivy, vás zve na pilotní semináři zaměřený na téma práce s herními programy.
Zaměříme se na jejich využití nejen v rámci výuky či projektových dnů, ale také v rámci třídnických hodin. Budeme se věnovat také tomu, jak si připravit smysluplnou školu v přírodě či jinou výjezdní akci s herním programem, který kromě zábavy nese pro účastníky přidanou hodnotu spolupráce, osobního rozvoje, či zážitkovou metodou zprostředkovává zvolené téma. Seminář je dělen do čtyř tematických bloků, v rámci kterých se podíváme na to, proč vůbec herní program, jak se hrou pracovat, jak postavit smysluplný mimoškolní program a v neposlední řadě se podíváme na možná úskalí a rizika.
Seminář primárně cílí na programy pro II. stupeň ZŠ.

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojení práce se hrou v pedagogickém kontextu, možnosti různorodého využítí a zakomponování do celostního programu.
Kontaktní email:info@vzdelavani-wenku.cz
Kontaktní tel.:222 362 991
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů