SETKÁNÍ PRO ASISTENTKY A ASISTENTY PEDAGOGA Z MŠ A ZŠ: TVORBA POMŮCEK A MATERIÁLŮ DO VÝUKY

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:14. 09. 2023
Místo konání:Praha

 
Přijďte si vyrobit pomůcky a materiály pro vícejazyčné děti!
Pojďme se vzájemně inspirovat a sdílet své zkušenosti z praxe!

Datum: 14. září 2023 (15:00 – 18:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 3 hodiny
Cena: zdarma

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd55UOBGDFEtUQJkOuQ7Dcfwgmuqv8IGoioNAELeKkDIYLAyQ/viewform

Projekt je realizován za technické a finanční pomoci UNICEF v rámci pracovního plánu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Tvorba pomůcek a materiálů k využití při práci s vícejazyčnými dětmi a žáky (včetně nově příchozích dětí z Ukrajiny) jak v  MŠ, tak ZŠ. 
Kontaktní email:viznerova@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga