Vzdělávací program VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:17. 10. 2023 – 07. 12. 2023
Místo konání:Praha

 
Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ

Datum: 17. října 2023 – 7. prosince 2023 (výuková část)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 50 vyuč. hodin a 20 hodin navazující ped. praxe
Lektoruje: tým lektorek
Cena: zdarma

Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ?​ VP nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ.

O KURZU
Jde o komplexní, akreditovaný vzdělávací program, který zahrnuje 50 vyučovacích hodin kurzu a 20 hodin navazující pedagogické praxe. Nejedná se o kvalifikační kurz, ale o doplňkové vzdělání. Navazující pedagogická praxe bude probíhat na škole, kde účastník/ce vykonává svou pedagogickou činnost.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Cílovou skupinu představují pedagogičtí pracovníci s aprobací výuky ČJ či cizího jazyka. Kurz je dále určen všem začínajícím pedagogickým pracovníkům z MŠ či ZŠ, kteří byli pověřeni výukou ČDJ.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 28676/2022-6-919).

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugAW9NFqRfIzxW6rGf66O826PlSor6a7g5YdXr5zUvHBvPw/viewform

Projekt je realizován za finanční podpory nadačního fondu Abakus – nadačního fondu zakladatelů Avastu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Dozvíte se více o podmínkách vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků, o češtině, jak ji vidí a učí se ji nerodilí mluvčí, plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel.:773609395
Poznámka k ceně:zdarma
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout