Z klasické prezentace interaktivní – Nearpod (webinář)

Pořádá UČ SE! – Petr Chamula

Termín:16. 11. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1200 Kč za seminář

 
Během semináře budou nastíněny nové možnosti prezentace učiva skrze technologie, zejména aplikaci Nearpod. Účastník se, mimo jiné, naučí, jak oživit svou klasickou prezentaci (např. MS PowerPoint) o interaktivní prvky a tím posílit motivaci studenta k výuce a efektivitu procesu učení. Aplikace učiteli navíc umožní plynulý přechod mezi prezenční a distanční výukou nebo takřka okamžitý překlad textů prezentace např. z češtiny do ukrajinštiny či jiných světových jazyků.

První část semináře je věnována motivaci studenta ke studiu a možnostem jejího pozitivního ovlivnění pomocí vhodného použití technologií a aplikací. Bude představen model integrace zapojení technologií do výuky – SAMR model – a jeho stupně v závislosti na míře, v jaké tyto technologie mění přístup k výuce.

V hlavní části semináře se zaměříme na aplikaci Nearpod jako hlavní prostředek k obohacení prezentací o interaktivní prvky. Účastníci poznají aplikaci Nearpod a její možnosti nejprve z pohledu studenta. Bude jim prezentována vzorová lekce vytvořená v programu MS PowerPoint obohacená o ankety, kvízy, otevřené otázky, spojování kartiček, virtuální prohlídky apod. vytvořené skrze aplikaci Nearpod. Zároveň si ukážeme aplikaci z pohledu vyučujícího, její integraci s ostatními výukovými platformami (MS Teams, Učebna Google a další) a možnost nahlédnout do práce studentů a okamžitě jim poskytnout zpětnou vazbu. Pokud učitel již používá oblíbené výukové platformy, naučí se tyto platformy skrze URL odkaz nasdílet přímo do aplikace Nearpod. V další části si budou účastníci moci vyzkoušet vytvoření vlastní lekce a ve dvojicích cvičně otestovat funkčnost aplikace. Posluchači budou následně seznámeni s funkcí „Reports“, která jim po vyučovací hodině umožní nahlédnout do výsledků jednotlivých žáků a případně jejich počínání ohodnotit.

V poslední části semináře se účastník seznámí s možností vytvoření prezentace v aplikaci Google Slides s integrací aplikace Nearpod. Závěrečná část bude věnována diskuzi a použití ostatních aplikací ve výuce a jejich případnému spojení s aplikací Nearpod.

Seminář bude veden skrze aplikaci Zoom. Odkaz pro vstup bude zaslán přibližně 5 dnů před konáním akce.

Akreditace MŠMT: MSMT- 8996/2023-1-397

Doplňující informace:

Cíl akce:Obohacení prezentace (např. MS PowerPoint) o interaktivní kvízy, spojovačky, doplňovačky, virtuální prohlídky a mnoho dalšího s pomocí aplikace Nearpod.
Kontaktní email:chamula@icloud.com
Kontaktní tel.:608979577
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
Poznámka:Čas konání: 9:00 – 14:00