SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 2023

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:13. 10. 2023 – 14. 10. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2000 Kč za seminář

 
Kurz je určen trenérům, učitelům sportovních tříd, studentům TV, studentům FTVS UK a rodičům sportujících dětí.

Cílem je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějších letech. Jedná se především o stanovení rozdílných přístupů, forem a metod oproti tréninku dospělých, o zvládnutí problematiky věkových a vývojových zákonitostí a jejich význam.

Seznámíte se s těmito tématy:
– Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost.
– Obecné zásady sportovní přípravy dětí.
– Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí.
– Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly.
– Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.

Tematické okruhy :
1. Věkové a vývojové zákonitosti, senzitivní období.
2. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost.
3. Obecné zásady sportovní přípravy dětí.
4. Stimulace rychlostních a silových schopností – metody, prostředky, formy.
5. Stimulace vytrvalostních, koordinačních schopností, pohyblivosti – cíle, metody, prostředky, formy.
6. Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí.
7. Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly. Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.
8. Výběr sportovních talentů – základní východiska, výběr jako proces, fáze výběru.

Podrobný harmonogram a obsah kurzu najdete na webu pořadatele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějších letech.
Kontaktní email:klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Poznámka k ceně:Doprava a stravování není zahrnuto v ceně
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně