České nebe – kreativní učení v kostelích a dalších kulturních památkách

Pořádá Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Termín:05. 10. 2023 – 16. 10. 2023
Místo konání:ONLINE

 
Teoretická část kurzu (formou webináře) nabídne pedagogům vhled do života světců spojených s dějinami české země. Představí i jejich tzv. druhý život v naší kultuře. Zaměří se na vliv vybraných osobností na utváření hodnot, jejichž prostřednictvím jsou svým způsobem přítomni v životě naší společnosti dodnes.

Praktická část kurzu (ve vybraném kostele) nabídne účastníkům několik kreativních metod vytvořených pro výuku žáků v kostelech, klášterech či na veřejných prostranstvích. V kurzu bude možnost je prakticky vidět, vyzkoušet a sdílet zkušenosti.

Bonusem účasti na kurzu je přístup k bohaté nabídce didaktických materiálů pro vlastní použití. Je v nich i využití tabletů a chytrých telefonů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je zprostředkovat pedagogům aktuální informace o českých osobnostech tzv. “Českého nebe” a nabídnout jim přehled kreativních metod, využitelných při návštěvách kostelů, klášterů a jiných památek, se zaměřením na historii i hodnotovou výchovu.
Kontaktní email:pgcentrum@apha.cz
Kontaktní tel.:734 262 294, 734 262 289
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
pedagogové volného času
Poznámka:Kombinovaný kurz: 1. část formou webináře; 2. část prezenční ve vybraném kostele