Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ (8 vyuč. hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:22. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:1890 Kč za seminář

 
Datum: 22. listopadu 2023 (9–16 hodin)
Místo: Ostromečská 1268/6, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cena: 1 890,- Kč / osoba

OBSAH
: vymezení přístupu ke vzdělávání vícejazyčných žáků,
: pojmenování základních principů práce s vícejazyčnými žáky,
: metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ,
: ukázky výukových materiálů,
: plány podpory (PLPP, IVP),
: sdílení praxe,
: výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním vícejazyčných žáků na ZŠ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4gTcfxGSB9XZanC3zJWh5eiQJ5WHbUHrCcQVKFub3nFr_oQ/viewform

Poznámka: Seminář je možné financovat z projektu OP JAK.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s vícejazyčnými žáky ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout