ZÁKLADY ŽONGLOVÁNÍ A SKUPINOVÉ POZEMNÍ AKROBACIE

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:09. 12. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2000 Kč za seminář

 
Účastníci kurzu si osvojí základy metod a postupů nácviku manipulačních dovedností s předměty – Žonglování. Seznámí se a osvojí si základy skupinové pozemní akrobacie. Kurz je vhodný pro trenéry gymnastických sportů a dalších sportovních specializaci, kde získané znalosti a dovednosti využijí v rámci své trenérské činnosti např. při rozvoji koordinace. Kurz je vhodný pro učitele tělesné výchovy.

Účastníci kurzu se seznámí se základy metodiky výuky skupinové akrobacie založené na ověřených postupech vycházející zejména z komplexní kondiční přípravy, využití herních forem a pochopení principů rovnováhy a balancování. V druhé části kurzu se seznámíte s postupy nácviku žonglování pro různé věkové skupiny od dětí mladšího školního věku až po dospělé, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupinové žonglování „passing“. Získané znalosti a dovednosti přispějí k modifikaci obsahu cvičebních a tréninkových jednotek nejen v oblasti školní tělesné výchovy a sportu, ale také ve volnočasových aktivitách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je zaměřen pro nácvik základů žonglování a prvků pozemní akrobacie
Kontaktní email:chrudimsky@ftvs.cuni.cz
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:pedagogové volného času
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ