DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A VÝBĚR SPORTOVNÍCH TALENTŮ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:01. 03. 2024 – 02. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2000 Kč za seminář

 
Obsahový a časový plán :

Kurz tak přinese ucelenou koncepci identifikace sportovně talentované mládeže.

Kurz je rozdělen do dvou tematických celků.
– První celek představuje aplikaci poznatků zaměřených na hlavní oblasti výběru a výchovy sportovních talentů.
– Druhý celek vysvětluje teorii diagnostiky pohybových schopností a dovedností u dětí ve sportovní přípravě a jejich aplikaci pro identifikaci pohybových předpokladů.

Účastníci si prakticky vyzkouší příklady těchto testů.

OBSAH:

1. Základní východiska zkoumání sportovního talentu

2. Výběr talentů jako proces

3. Predikce talentovanosti

4. Diagnostika v oblasti identifikace sportovních talentů

5. Příklady modelů výběru talentů

Celkem 10 hodin přednášek a praktických ukázek jsou rozděleny ve dnech:
pátek 1. 3. 2024 od 13:00 do 17:15 hodin

sobota 2. 3. 2024 od 8:30 do 12:45 hodin

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen trenérům, učitelům sportovních tříd, studentům TV, studentům FTVS UK, rodičům sportujících dětí.
Kontaktní email:klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol