Vzdělávací program VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA – distančně

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:08. 02. 2024 – 21. 06. 2024
Místo konání:ONLINE

 
Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ.

Datum: 08. února 2024 — 09. května 2024 (výuková část)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe
Lektoruje: tým lektorek
Cena: zdarma

Učíte nebo začínáte učit vícejazyčné děti a žáky v MŠ či ZŠ?​ VP nabízí podporu méně zkušeným či začínajícím pedagogickým pracovníkům při výuce ČDJ v regionech.

Vzdělávací program bude probíhat od 08. 02.2024 do 21. 06. 2024.

O KURZU
Jedná se o komplexní vzdělávací program, který zahrnuje celkem 50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe realizované na škole, kde se ČDJ věnujete. Nejedná se o kvalifikační kurz, ale o doplňkové vzdělání sloužící jako podpora pro začínající či méně zkušené pedagogické pracovníky při výuce ČDJ.

Výuka se bude odehrávat výhradně online. Během jednotlivých lekcí se budeme potkávat v prostředí platformy Zoom, zároveň také bude využívána například platforma Google classroom pro sdílení veškerých dokumentů a prezentací. Lekce budou obsahovat nejen teoretický výklad od metodiček, ale účastníci se budou věnovat také praktickým cvičením, ve kterých budou trénovat své dovednosti a díky videohospitaci budou mít možnost nahlédnout do hodin ČDJ.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen všem začínajícím pedagogickým pracovníkům z MŠ či ZŠ, kteří byli pověřeni výukou ČDJ. Distanční forma je cílena jako podpora směrem k pedagogům působícím v regionech.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX_WcbhOlSKciDll4Qu0UA90jj0Oq4bj8QnzvNUYOQhKg45A/viewform

Projekt je realizován za finanční podpory nadačního fondu Abakus.

Doplňující informace:

Cíl akce:V kurzu se seznámíte se zásadami a metodami práce s vícejazyčnými dětmi či žáky a žákyněmi, příslušnou legislativou a podmínkami vzdělávání češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Dozvíte se, jak na plánování a realizaci výuky ČDJ.
Kontaktní email:knotkova@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé MŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout