Jazyková podpora dětí s OMJ v mateřských školách – webinář (8 vyuč. hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:27. 02. 2024 – 28. 02. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1890

 
Datum: 27.—28. února 2024 (14:00 – 17:30 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 1 890,- Kč / osoba

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu u vícejazyčných dětí? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

OBSAH SEMINÁŘE
: stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
: možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
: video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
: náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
: metoda KIKUS – organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
: příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
: prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSWI9vk9ClFBAqPu_3BohQShvr3Po5WvtY4pmXxwaFoypKiQ/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout