Kurz lezení na umělých stěnách

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:09. 03. 2024 – 17. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:5100 Kč za celé studium

 
Praktická část kurzu objasňuje metodické a didaktické postupy bezpečného lezení a klade důraz na získání široké palety aktivit pro hodiny lezení. Teorie seznamuje účastníky se současnými trendy v používaném vybavení a vývojem tohoto sportu. Dále se věnuje stavbě lezeckých programů a jejich významu pro různé věkové kategorie.

Praktická část kurzu klade důraz na získání široké palety aktivit pro hodiny lezení Teorie seznamuje účastníky se současnými trendy v používaném vybavení a vývojem tohoto sportu Věnuje se stavbě lezeckých programů a jejich významu pro různé věkové kategorie.

Absolventi kurzu lezení na umělých stěnách, skalního lezení a trenérského kurzu (obecný základ trenérské školy + specializace) obdrží licenci \“Trenér sportovního lezení\“, která jej opravňuje k získání ŽL.

Absolvent kurzu je oprávněn vést lekce lezení na umělé stěně v rámci školního vyučování, zájmových kroužků nebo kurzů lezení při umělých stěnách.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz objasňuje postupy bezpečného lezení, prezentuje současné trendy v používaném vybavení a věnuje se stavbě a využití lezeckých programů pro různé věkové kategorie.
Kontaktní email:klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času