Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (4 hodiny) – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:28. 05. 2024
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 28. května 2024 (14:00 – 17:30 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 1 185,- Kč včetně DPH

Máte ve třídě vícejazyčné děti a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit vícejazyčné děti do činností ve třídě?

OBSAH SEMINÁŘE
: úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, : seznámení s portálem http://www.inkluzivniskola.cz,
: praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ
: nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
: jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
: začleňování dětí s OMJ do kolektivu,
: sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním vícejazyčných dětí.

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhzTEaF4HjmhlUcomUNTfmO2KK4cI9XbwPRq8pDAjO7ysrEg/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování vícejazyčných dětí (OMJ) do českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:1 185,- Kč včetně DPH
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé MŠ
Příloha:Stáhnout