SEBEOBRANA V PRAXI

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:04. 05. 2024 – 26. 05. 2024
Cena:2990 Kč za celé studium

 
Cíl kurzu :
Uchazeč bude znát jakými technickými prostředky se bránit proti útoku a bude schopen vyřešit základní sebeobranou situaci. Dále bude uchazeč schopen rozpoznat jak se bránit v souladu s českým právem.

Náplň kurzu :
• V teoretické části se účastníci kurzu seznámí se základní problematikou v oblasti sebeobrany jakou je např. prevence, jednotlivé fáze konfliktu, typologie útočníka a improvizované zbraně
• Účastníci budou seznámeni s okolnostmi vylučující protiprávnost dle trestního zákona, zejména nutná obrana
• video rozbory vybraných sebeobranných situací.
• praktická část bude zaměřena na osvojení základních technických prostředků sebeobrany s následným řešením sebeobranných situací.
• ukončení kurzu bude završeno řešením modelových situací v terénu.

Časový plán :

sobota 04. 05. 2024 teorie 9:00 – 10:30 praxe 12:00 – 14:00
neděle 05. 05. 2024 praxe 9:00 – 11:00
sobota 25. 05. 2024 teorie 9:00 – 10:30 praxe 12:00 – 14:00
neděle 26. 05. 2024 praxe 9:00 – 10:30 a 12:00 – 13:30

Uchazeč bude znát jakými technickými prostředky se bránit proti útoku a bude schopen vyřešit základní sebeobranou situaci. Dále bude schopen rozpoznat jak se bránit v souladu s českým právem. Získá osvědčení o absolvování.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen studentům FTVS UK a jiných vysokých škol. Pedagogickým pracovníkům na školách a širší veřejnosti.
Kontaktní email:petra.valtrova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172202
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU