ZÁKLADY PARKOURU V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:na klíč
Cena:2000 Kč za seminář

 
Během kurzu se uchazeči teoreticky seznámí s významem a výhodami zařazování parkouru do výchovně-vzdělávacího procesu. Pochopí zásadní vliv parkourových technik na rozvoj pohybových dovedností a psychických vlastností dítěte.

Praktické cvičení bude zaměřeno na:

• Zásobník pohybových her vedoucí k postupnému získání dostatečné fyzické zdatnosti pro provedení jednotlivých parkourových technik.

• Jak bezpečně zvládnout a řídit náhlý pád – metodika parakotoulů.

• Průpravná tělesná cvičení – pohybové vzory – nesoucí fyziologicky kladné pohybové návyky k jednotlivým parkourovým technikám.

• Průpravná odrazová a dopadová cvičení sloužící ke správnému ovládnutí techniky skoku z překážky na překážku.

• Techniky překonání nižších a vyšších překážek a jejich modifikace.

• Základní techniky překonání překážek s využitím rotačních pohybů.

• Propojování jednotlivých parkourových technik a následné vytváření „flow“.

Uchazeči budou umět základy parkouru využít jako prostředek motivace dětí k venkovním pohybovým aktivitám.

Kurz povede Mgr. Jaroslav Chum – vítěz Světového poháru parkouru 2022 a 2023.

Co Vám kurz přinese a proč se zúčastnit :

Rozšířit obzor i mimo obecnou gymnastiku

Být IN = Parkour – nová moderní sportovní trendy pohybová činnost

Naučit se lépe motivovat děti k cvičení gymnastiky

Naučit se chovat v prostředí s překážkami – může se v občanském životě hodit

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen učitelům TV 2.stupně ZŠ + SŠ, dále trenérům sportovních škol a učitelům – vedoucím školních zájmových kroužků a klubů a dalším, kdo chce gymnastiku učit \\\\\\\“moderněji\\\\\\\“.
Kontaktní email:pvaltrova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172202
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU