MODERNÍ KONTAKTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:na klíč
Cena:1650 Kč za seminář

 
Vzdělávací program zaměřený na zavedení prvků kontaktních cvičení do tělesné výchovy zábavnou a bezpečnou formou tak, aby si děti přirozeně zvykly na fyzický kontakt. Ten v současné době mizí ze spontánní aktivity dětí, přitom přispívá nejen ke správnému fyzickému a zdravotnímu rozvoji, ale vytváří i pocit sociální sounáležitosti, zvyšuje frustrační toleranci a v neposlední řadě psychickou odolnost.

Teoretická část programu je zaměřena na význam a pochopení výhod zařazování úpolů do školní TV.

Praktická část potom obsahuje správnou metodiku cvičení vzhledem k postupné adaptaci na kontakt a k bezpečnosti při cvičení. Uchazeč se seznámí se zásobou průpravných úpolových cvičení, cvičení ve dvojici a hromadných her vycházejících z úpolových sportů.

V neposlední řadě se uchazeči naučí metodicky správně učit pádovou techniku jako prevence zranění při pádu.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen učitelům TV ZŠ 2.stupeň, SŠ/VOŠ, trenérům sportovních škol, vedoucím školních zájmových kroužků a klubů.
Kontaktní email:pvaltrova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172202
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času