ROPE SKIPPING I. A II. – SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLA

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:25. 05. 2024 – 26. 05. 2024
Cena:3950 Kč za seminář

 
Kurz je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a praktických pohybových dovedností v oblasti rope skipping/jump rope – skákání přes švihadla. Účastníci kurzu se naučí základní techniky a dovednosti skákání přes různě dlouhá švihadla. Naučí se rejstřík dovedností pro cvičení jednotlivců (single rope), cvičení dvojic (the two in the loop), cvičení skupin s jedním i více švihadly (travelling), dlouhé lano (long rope 4m a 10 m), double dutch (dvě dlouhá protisměrně kroužící švihadla). Získají znalosti o využití švihadel v rušné i průpravné části rozcvičení s hudební předlohou.

Časový obsahový plán :
Sobota a neděle od 9.00 do 18.00 hodin. (7 hodin praxe, 8 hodin teorie).

Obsah kurzu :
– Pojem rope skipping, historie rope skippingu, světové organizace, národní organizace, rope skipping v ČR, typy švihadel, jak vybrat švihadlo, náměty na využití rope skippingu v oblasti: TV na ZŠ, fitness, kondičního tréninku, volnočasových aktivit, závodní rope skipping.
– Rozcvičení se švihadlem – rušná a průpravná část.
– Metodika nácviku kroužení, základních manipulací se švihadlem a prvních přeskoků pro úplné začátečníky (děti i dospělí), single rope (cvičení jednotlivců).
– Základní rejstřík přeskoků obounož single rope (cvičení jednotlivců).
– Skákání přes 10m lano (long rope), podrobné teoretické vysvětlení základních dovedností kroužení švihadla, rozdíly ve způsobu přeskoků, jak zahájit a ukončit přeskoky jednotlivce a celé skupiny, jak úspěšně zrealizovat výměny cvičenců při přeskocích švihadla při zapojení (12 – 20 skokanů), seznámení s pravidly soutěže long rope (10m lano).
– Metodiky nácviku přeskoků přes dlouhé lano 4m (skupiny cvičenců), 10m lano (početné skupiny, celé třídy 12 – 20 cvičenců).
– Metodika nácviku kroužení a přeskoků ve dvojicích formou “traveling”, ve dvojicích, trojicích, čtveřicích.
– Intervenční Rope skippingový pohybový program na ZŠ v prvních třídách, video ukázky a komentář veřejných vystoupení i soutěžních choreografií, otázky a odpovědi účastníků kurzu, společná diskuse.
– Rozcvičení s hudebním doprovodem, základní rejstřík přeskoků jednonož (single rope – cvičení jednotlivců) a jejich modifikace obtížnosti vzhledem k pokročilosti cvičenců.
– Cvičení ve dvojicích – “the two in the loop”- cvičení “long rope 4m” s Double Dutch (dvě dlouhá protisměrně kroužící švihadla).
– Výběr hudební předlohy pro: rozcvičení (průpravná a rušná část), výběr hudby k základním manipulacím se švihadlem a jejich nácviku.

Absolvováním kurzu získáte :

1. Naučí se pestrý rejstřík dovedností s různě dlouhými švihadly: single rope (cvičení jednotlivců), the two int the loop (cvičení dvojic s jedním švihadlem), long rope (cvičení skupin se 4m švihadlem), Double Dutch (cvičení skupin – dvě protisměrně kroužící švihadla), Long rope (dlouhé 10m lano).

2. Budou vybaveni praktickými postupy, zvládnou v krátkém čase naučit děti skákat přes švihadla a postupně variovat obtížnost dovedností .

3. Setkají se se zakladatelkou Rope skippingu v ČR, která jim ochotně bude sdílet 18 let zkušeností.

4. Získají rope skippingové švihadlo v ceně kurzu.

5. Ve dvou dnech získají pestrý rejstřík dovedností s různě dlouhými švihadly, které mohou okamžitě aplikovat v hodinách TV, případně založit volnočasový kroužek.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky (učitelé TV, pedagogové volnočasových aktivit), instruktory skupinových lekcí, trenéry sportu dětí a mládeže, aktivní rodiče, případně jednotlivce, kteří mají zájem zpestřit si svůj kondiční trénink skákáním přes
Kontaktní email:jana.cerna@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:604269234
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
speciální pedagogové
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ