Jak zajistit a efektivně spolupracovat s asistenty pedagoga při vzdělávání vícejazyčných dětí v MŠ?

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:08. 04. 2024
Místo konání:ONLINE

 
Připojte se k nám na online sdílecí setkání, které se zaměří na klíčové aspekty související se sehnáním, zaměstnáním a úspěšným začleněním asistentů pedagoga do týmu mateřské školy.

Kdy: 8. dubna 2024, 15–17 hodin
Kde: on-line, platforma ZOOM
Cena: zdarma

Témata k diskuzi:
: Nábor a výběr asistentů pedagoga pro vzdělávání vícejazyčných dětí.
: Pracovní náplň asistentů pedagoga a jejich role.
: Spolupráce v týmu, jak podpořit funkční nastavení v tandemu učitel-asistent.
: Pozice a přínosy dvojjazyčných asistentů pedagoga.

Setkání povede Milena Poeta, metodička a odborná pracovnice pro MŠ z METY, o. p. s.

Pro koho je setkání určeno:
Setkání je určeno všem ředitelům a ředitelkám z MŠ, kteří tuto otázku ve své praxi řeší.

Regsitrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3UVf9nehluDilNHRCRBaeuYnH7FnKXYnpfYCsNKHeXUMNWw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Setkání poskytne prostor pro sdílení osvědčených postupů, výzev a inspirace v oblasti práce s týmem a efektivní spolupráce s asistenty pedagoga zaměřenými na podporu vícejazyčných dětí (dětí s OMJ).
Kontaktní email:suvarska@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:zdarma
Typ akce:přednáška
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Příloha:Stáhnout