HRY JAKO TRÉNINKOVÝ PROSTŘEDEK VE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ DĚTÍ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:na klíč
Cena:1500 Kč za seminář

 
Časový a obsahový plán :

Seznámit účastníky s možností využití her jako tréninkového prostředku i organizační formy ve sportovní přípravě dětí.

5 hodin rozdělených na teoretickou a praktickou část.

Hry pro stimulaci pohybových schopností
Hry jako nácvik dovedností
Hry pro nácvik soutěžních situací
Hry kooperační
Hry komunikační

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen trenérům dětí a mládeže, učitelům TV a rodičům sportujících dětí.
Kontaktní email:marcela.klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času