KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ V TRÉNINKU DĚTÍ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:na klíč
Cena:1500 Kč za seminář

 
Časový a obsahový plán :

Teoretická část vysvětluje teorii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednotlivých vývojových fázích (od 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci koordinace. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj koordinace v dětském věku.

Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků:

– překážkové dráhy

– rovnovážná cvičení

– akrobatické cviky

– arytmická cvičení

– asynchronní cvičení

– cvičení na nářadí

– rovnovážná cvičení

5 hodin rozdělených do dvou tematických bloků (2 hodiny teoretické a 3 hodiny praktické výuky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určený trenérům, pedagogickým pracovníkům, trénujícím sportovcům.
Kontaktní email:klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času