RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ V TRÉNINKU DĚTÍ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:31. 08. 2024
Cena:1500 Kč za seminář

 
Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti.

Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku.

Celkem 5 hodin
Teorie: 9:00 – 10:30
Praxe: 11:00 – 13:30

Kurz bude rozdělen na dva výukové bloky – teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje teorii stimulace rychlostních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje jednotlivých druhů rychlostních schopností (rychlosti reakce, jednotlivého pohybu i lokomoce). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci lineární i nelineární rychlosti. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj rychlosti v dětském věku.

Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků, ke kterým patří: – štafetové hry, – cvičení s míči, – překážkové dráhy, – reakční cvičení (reakční míče, reakční pásy) – žebříky, – švihadla – skoková cvičení – malé překážky a další.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje rychlosti v tréninku dětí.
Kontaktní email:marcela.klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času