SILOVÉ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ V TRÉNINKU DĚTÍ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:30. 08. 2024
Cena:1500 Kč za seminář

 
Teoretická část vysvětluje teorii stimulace silových schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje silových schopností v jednotlivých vývojových fázích (do 10 let, 10 – 12 let, 12 – 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci síly.

Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rozvoj síly v dětském věku.

Rozsah: dva výukové bloky:

– teoretická část 12:30 – 14:00

– praktická část: 14:30 – 17:00

Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků, ke kterým patří:

– úpolové hry – skoková cvičení

– švihadla a lana – odrazová a odhodová cvičení

– kruhový trénink – silově rovnovážná cvičení

– balanční cvičení – malé činky, těžké tyče

– cvičení s hmotností vlastního těla a ve dvojicích

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit účastníky s aktuálními trendy rozvoje síly v tréninku dětí
Kontaktní email:marcela.klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:pedagogové volného času
trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol