Jazyková podpora vícejazyčných dětí (OMJ) v mateřských školách – webinář (8 vyuč. hodin)

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:10. 09. 2024 – 11. 09. 2024
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 10.–11. září 2024 (14:00–17:15 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4)
Cena: 2 396,- Kč včetně DPH / osoba

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu u vícejazyčných dětí? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

OBSAH SEMINÁŘE
: stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
: možnosti jazykové podpory vícejazyčných dětí (OMJ) (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
: video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
: náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
: metoda KIKUS – organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
: příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
: prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-vkBzZ2IgCtsI4gSfSK_K0VwLTrcQ5HHx2EqkzD1EPxMaPw/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:2 396,- Kč včetně DPH / osoba
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout