Zapojení vícejazyčných dětí (OMJ) do činností pro celou třídu v MŠ – webinář

Pořádá META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání

Termín:15. 10. 2024
Místo konání:ONLINE

 
Datum: 15. října 2024 (14:00–17:15 hodin)
Místo: on-line, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Cena: 1 185,- Kč včetně DPH / osoba

Zajímá Vás, jak zapojit vícejazyčné děti (OMJ) do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

OBSAH
Hlavním tématem semináře je zapojení vícejazyčných dětí (OMJ) do činností pro celou třídu. Seminář je doprovázen názornými ukázkami a příklady z praxe. Na základě pojmenovaných a vyvozených zásad si účastníci vyzkouší tvorbu vlastních činností.
: definování opatření, která mohou podpořit vícejazyčné dítě (OMJ) zvládat běžný den v MŠ,
: vyvození zásad pro zapojení vícejazyčných dětí (OMJ) do řízené činnosti,
: práce s publikací Nápadníček a konkrétními zpracovanými činnostmi,
: videoukázky konkrétních řízených činností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

REGISTRACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1SVHU7YETvgOs-oyh320y7iGMbyEFbaJuA3cF3kjgk4r8rA/viewform

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při práci s celou třídou v MŠ s ohledem na psychickou pohodu a zapojení vícejazyčných dětí.
Kontaktní email:vzdelavani@meta-ops.cz
Poznámka k ceně:1 185,- Kč včetně DPH / osoba
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout