ZÁKLADY PARKOURU V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ – SRPEN

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:27. 08. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2000 Kč za seminář

 
Kurz povede Mgr. Jaroslav Chum – vítěz Světového poháru parkouru 2022 a 2023.

Praktický vzdělávací program zaměřený na zavedení prvků parkouru do tělesné výchovy bezpečnou, zábavnou a efektivní formou tak, aby děti mohly porozumět každému pohybu a byly schopni jej nadále využívat i mimo výuku TV. Parkour již není pouličním vandalismem, za který býval dlouhou dobu označován. Jedná se o ideální cestu všestranného tělesného rozvoje, na které budou děti pracovat se svým tělem, naučí se kombinovat pohybové schopnosti se záměrem dosáhnout nějaké pohybové dovednosti, a tu následně rozvíjet k dokonalosti a také zjistí, že díky parkourovým technikám jsou schopnější snadněji pomoci ostatním, jež jsou v tíživé situaci někde, kam se běžný občan jednoduše nedostane.

Během kurzu se uchazeči teoreticky seznámí s významem a výhodami zařazování parkouru do výchovně-vzdělávacího procesu. Pochopí zásadní vliv parkourových technik na rozvoj pohybových dovedností a psychických vlastností dítěte.

Praktické cvičení bude zaměřeno na:
• Zásobník pohybových her vedoucí k postupnému získání dostatečné fyzické zdatnosti pro provedení jednotlivých parkourových technik.
• Jak bezpečně zvládnout a řídit náhlý pád – metodika parakotoulů.
• Průpravná tělesná cvičení – pohybové vzory – nesoucí fyziologicky kladné pohybové návyky k jednotlivým parkourovým technikám.
• Průpravná odrazová a dopadová cvičení sloužící ke správnému ovládnutí techniky skoku z překážky na překážku.
• Techniky překonání nižších a vyšších překážek a jejich modifikace.
• Základní techniky překonání překážek s využitím rotačních pohybů.
• Propojování jednotlivých parkourových technik a následné vytváření „flow“.

Uchazeči budou umět základy parkouru využít jako prostředek motivace dětí k venkovním pohybovým aktivitám.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen učitelům TV 2.stupně ZŠ + SŠ. Trenérům sportovních škol. Učitelům – vedoucím školních zájmových kroužků a klubů. A dále těm, kdo chce gymnastiku učit \“moderněji\“.
Kontaktní email:pvaltrova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172202
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ