SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:18. 10. 2024 – 19. 10. 2024
Místo konání:Praha
Cena:2500 Kč za seminář

 
Cílem je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějších letech. Jedná se především o stanovení rozdílných přístupů, forem a metod oproti tréninku dospělých, o zvládnutí problematiky věkových a vývojových zákonitostí a jejich význam.

Tematické okruhy :

1. Věkové a vývojové zákonitosti, senzitivní období
2. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost
3. Obecné zásady sportovní přípravy dětí
4. Stimulace rychlostních a silových schopností – metody, prostředky, formy
5. Stimulace vytrvalostních, koordinačních schopností, pohyblivosti – cíle, metody, prostředky, formy
6. Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí
7. Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly. Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.
8. Výběr sportovních talentů – základní východiska, výběr jako proces, fáze výběru

Časový a obsahový plán :

18. 10. 2024 – 13:00 – 17:15
19. 10. 2024 – 08:30 – 12:45

Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost.

Obecné zásady sportovní přípravy dětí.

Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí.

Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly.

Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.

Hlavní úkoly sportovní přípravy dětí – nepoškodit dítě – zdravý rozvoj dítěte o fyzická i psychická stránka vytvořit dobrý vztah ke sportu o radost, prožitek, emocionalita, spontánnost a naučit základy sportu o vytvoření předpokladů pro pozdější výkon.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějších letech. Jedná se především o stanovení rozdílných přístupů, forem a metod oproti tréninku dospělých.
Kontaktní email:marcela.klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:trenéři sportovních škol
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU