Využití speciálních pomůcek, materiálů, aktivit a speciálně pedagogických metod u žáků s těžkým zrakovým postižením na 1. stupni ZŠ

Pořádá SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Termín:21. 09. 2024
Cena:2 Kč za seminář

 
Smyslem kurzu je rozšířit kompetence učitelů v oblasti vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením na prvním stupni ZŠ.

V úvodu kurzu se seznámíme s dopady zrakového postižení na poznávání světa kolem nás. Pomocí různých simulací umožníme účastníkům zažít si některé vady zraku na vlastní kůži.
Ukážeme si, co je potřeba udělat za úpravy ve třídě, kde je žák s těžkým zrakovým postižením vzděláván, jaké speciální pomůcky se ve výuce využívají, jaké učebnice a pracovní sešity . Blíže se podíváme na přepis textů a učebnic podle potřeb žáka, na typy tiskáren, které se nejčastěji na školách používají a na další technické pomůcky, které žáci s těžkým zrakovým postižením ve výuce používají.
Kurz je koncipován velice prakticky a účastníci si budou moct sami vše vyzkoušet.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací program rozšiřuje praktické znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků, které mohou uplatnit ve své pedagogické praxi. Cílem je předat účastníkům zkušenosti se vzděláváním žáků s těžkým zrakovým postižením.
Kontaktní email:kabelacova.jana@sss-ou.cz
Kontaktní tel.:721231781
Poznámka k ceně:2 100 Kč/osoba (lze hradit ze Šablon)

1 050 Kč/student

Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
asistenti pedagoga
Příloha:Stáhnout
Poznámka:21.9.2024, 19.10.2024, 16.11.2024, 30.11.2024, 11.1.2025