Práva a povinnosti ředitele školy v kostce

Pořádá Služby a školení MB

Termín:na klíč
Místo konání:Středočeský

 
Obsah semináře
• seznámení s aktuální právní úpravou
• práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů
• práva a povinnosti vůči žákům
• ředitel školy jako orgán státní správy
• povinnosti v oblasti poskytování informací
• povinnosti v oblasti vyřizování stížností
• práva a povinnosti v oblasti hospodaření
• povinnosti v oblasti trestního práva
• povinnosti v oblasti autorských práv
• práva a povinnosti ředitele školy jako součást interních směrnic školy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci semináře se seznámí s přehledem práv a povinností ředitele školy v jednotlivých oblastech práva.
Kontaktní email:brozova@sskolemb.cz
Kontaktní tel.:326 334 657, 606 646 848
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
Příloha:Stáhnout