Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč

 
Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Profil absolventa: učitel/ka všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu, který odpovídá charakteru předcházejícího studia.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 2 roky/přibližně 1krát za 2 měsíce (sobota) – jedno prezenční soustředění (1 tutoriál) v každém předmětu povinný.

Doplňující informace:

Cíl akce:Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani