Pedagogické studium pro vychovatele

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč

 
Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Profil absolventa: vychovatel/ka.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 1,5 rok/přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve 3. semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně¬ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Pedagogické studium pro vychovatele
Kontaktní email:martin.ivanovsky@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 149
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani