Anglický jazyk – učitelství pro SŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč

 
Získání odborné kvalifikace pro výuku předmětu Anglický jazyk na SŠ v souladu s ustanovením § 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: učitel/ka všeobecně-vzdělávacího předmětu anglický jazyk na střední škole. Výstupní profil absolventů studia reflektuje speciální pedagogicko-metodické zaměření jednoletého studia. Z toho vyplývá, že je studijní program zaměřen především na budování a rozvoj pedagogických kompetencí a další rozvoj komunikativní kompetence tak, aby absolventi dosáhli minimálně úroveň C2.1, přičemž u žádné z dovedností nesmí úroveň klesnout pod C1.2.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 1 rok/přibližně 4krát za semestr.

Doplňující informace:

Cíl akce:Anglický jazyk – učitelství pro SŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani