Matematika – učitelství pro SŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč

 
Získání odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 9 odst. (1) písm. d) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: učitel/ka všeobecně-vzdělávacího předmětu matematika na SŠ.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 2 semestry/cca 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota).

Doplňující informace:

Cíl akce:Matematika – učitelství pro SŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani