Německý jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč

 
Rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst. 1) písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: V souvislosti se svými jazykovými kompetencemi má absolvent možnost uplatnění jako učitel německého jazyka na ZŠ nebo na nižším stupni gymnázia.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 2 roky/přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) ve 4. semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně¬ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Německý jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani