Technická a informační výchova SŠ

Pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín:na klíč

 
Rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Profil absolventa: učitel/ka obecně technických předmětů a informační výchovy na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy), dále lektoři či organizační pracovníci ve školících institucích.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu. Délka (frekvence) setkání: 1 rok/1krát za týden až 2 týdny (pátek nebo sobota).

Doplňující informace:

Cíl akce:Technická a informační výchova SŠ
Kontaktní email:irena.smetanova@upol.cz
Kontaktní tel.:585 635 147
Akreditace MŠMT:Ano
Poznámka:Podrobnější informace naleznete na: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani