Nenásilná komunikace pro pedagogy

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:01. 01. 2020 – 18. 03. 2022
Místo konání:Praha
Cena:7500 Kč za seminář Kč

 
Seminář je určen zejména pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času. Obsahem semináře jsou témata:
Proč nenásilná komunikace
Základní principy nenásilné komunikace
Popis, pozorování
Pocit
Potřeba
Požadavek
Empatie jako specifická dovednost
Využití nenásilné komunikace ve školní praxi
Využití nenásilné komunikace – rodiče, ostatní dospělí

Doplňující informace:

Cíl akce:Předat pedagogům základní znalosti a dovednosti v oblasti nenásilné komunikace, pomoci jim využívat tyto principy v běžné praxi a komunikaci zejména s rodiči a ostatními dospělými
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Kontaktní tel.:606917488
Poznámka k ceně:Cena může být mírně navýšena o cestovné
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
Poznámka:Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR.