Spolupráce s rodiči žáků mladšího školního věku v oblasti sexuální výchovy jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:01. 01. 2020 – 18. 03. 2022
Místo konání:Praha
Cena:7500 Kč za seminář Kč

 
Seminář je určen zejména pro učitele ZŠ i SŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času. Obsahem semináře je vytvoření týmu učitelů,
prvky sexuální výchovy v oblasti Člověk a jeho zdraví a jejich návaznost na další oblasti RVZ. Dalšími tématy jsou: formy spolupráce s rodiči, zapojení rodičů do konkrétních aktivit a vysvětlení návaznosti sexuální výchovy na osobní bezpečí dětí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Předat pedagogům aktuální informace o tématu, které je předmětem častých diskusí a zlepšit jejich dovednosti práce s rodiči.
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Kontaktní tel.:606917488
Poznámka k ceně:Cena může být mírně navýšena o cestovné
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
Poznámka:Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR