Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:1000 Kč za seminář Kč
 
Průběh kurzu sleduje důležité dovednosti tak, jak přicházejí na řadu v průběhu komunikace. Tyto dovednosti se stávají tématy jednotlivých částí kurzu a prostřednictvím neverbálních technik jsou ve skupině podporovány a rozvíjeny.

Navázání kontaktu: vytváříme důvěru
Vzájemné poznávání: hledáme sebevyjádření, učíme se naslouchání
Spolupráce: rozvíjíme představivost a fantazii
Empatie: soustředíme se na vnímání sebe a druhého, na schopnost přizpůsobení
Sebeprosazení: podporujeme odvahu, překonáváme obavy
Konflikt a smíření: hledáme možnosti k jejich projevení
Kurz je otevřen krátkým teoretickým vstupem a uzavřen společnou reflexí.
Více info a přihláška na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/moznosti-komunikace-ve-skupine-prostrednictvim-hudby-pohybu-vytvarne-cinnosti

Doplňující informace:

Cíl akce:Teoreticky a prakticky seznámit účastníky s expresivními neverbálními technikami, kterými je možno navazovat, podporovat a obnovovat komunikaci ve skupinách dětí, dospívajících i dospělých, včetně skupin s výchovným či terapeutickým zaměřením, umožnit oso
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603330793
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie