Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:30. 04. 2020
Kraj:Jihomoravský
Cena:1390 Kč za seminář Kč
 
Po účasti na semináři budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s dětmi, žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesech školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu. Získáte základní informace o postupech při zavádění podpůrných opatření.

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a zaměřuje se hlavně na § 19 novely školského zákona a s ním související vyhlášku č. 27/2016 a RVP ZV.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).

Představíme vám praktické postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 2. – 5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávy, doporučení a revize.

V druhé části se zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost.

Nezapomeneme ani na způsoby hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření, na úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v ŠVP a IVP vyplývající z aktualizace RVP ZV.

Nedílnou součástí semináře je diskuze a reflexe účastníků.

Vzdělávací cíl: Po účasti na semináři budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s dětmi, žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesech školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu. Získáte základní informace o postupech při zavádění podpůrných opatření.

Na semináři podrobně rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).Představíme vám praktické postupy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 2.–5. stupně. Velmi podrobně rozebereme zprávy, doporučení a revize.V druhé části se zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost.Nezapomeneme ani na způsoby hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření, na úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v ŠVP a IVP vyplývající z aktualizace RVP ZV.Nedílnou součástí semináře je diskuze a reflexe účastníků.

Vzdělávací cíl: Po účasti na semináři budete disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci mezi úkony spojenými s dětmi, žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření. Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesech školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu. Získáte základní informace o postupech při zavádění podpůrných opatření.

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojíte si znalosti o podmínkách a procesech školy fungujících v režimu společného vzdělávání a uvědomíte si práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu. Získáte základní informace o postupech při zavádění podpůrných opatření.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně