Práce se skupinou, příprava a vedení skupinových programů

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:1500 Kč za celé studium Kč
 
Praktický kurz, při kterém se pedagog seznámí s různými přístupy v práci se skupinou, vyzkouší si zvládání různě naladěné skupiny žáků tak, aby ji byl schopen provést připraveným programem a dovést ji ke smysluplným výstupům programu. Dále si vyzkouší některé zpětnovazební techniky použitelné v třídním kolektivu. Více info na: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/prace-se-skupinou-priprava-vedeni-skupinovych-programu
Účastník kurzu se naučí přípravu cílených programů, definování jasného a konkrétního pedagogického cíle programu.
Účastník kurzu se naučí, jakým způsobem připravit konkrétní cílenou aktivitu, která se hodí pro konkrétní cílovou skupinu a konkrétní cíl.
Účastník kurzu se seznámí se základními principy metody zážitkové pedagogiky a jejím využití při práci se skupinou ve školním prostředí.
Účastník kurzu se seznámí se základními formami a technikami cílené zpětné vazby – reflexe.
Absolvent kurzu by měl být schopen naplánovat, připravit, uvést, zhodnotit a se skupinou zreflektovat konkrétní cílený program.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník kurzu se seznámí s vývojovými fázemi skupiny a možnostmi práce se skupinou ve třídě či jiném školním prostředí. Seznámí se s možnostmi, jak využít hru k základní diagnostice skupiny atd. – viz níže.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603330793
Poznámka k ceně:Náklady na kurzovné lze financovat v rámci šablon pro SŠ a VOŠ – oblast Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, DVPP v rozsahu min. 8h., varianta aktivity i).
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel – metodik prevence
pedagogové volného času
asistenti pedagoga