Setkání s islámem a cizinci – základní religionistické a právní souvislosti

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:1000 Kč za celé studium Kč
 
Kurz obsahuje základní informace o islámu, bude se věnovat samotné víře i rozdílům mezi křesťanstvím a islámem. Účastnící dostanou informace o přítomnosti islámu v západním světě a o modelech soužití, přičemž tématem budou i vnitřní pravidla a zvyky v islámu v konfrontaci se zvyky a zákony v západním světě a v ČR. Kurz se zabývá i právními normami upravujícími pobyt cizinců včetně azylantů v ČR – druhy pobytů, které mohou cizinci v České republice získat na základě zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. U jednotlivých druhů pobytů budou uvedeny související práva a povinnosti ve vybraných oblastech života včetně oblasti vzdělávání. Součástí kurzu bude i debata s českým muslimem – v tomto kurzu bude v závěrečné debatě mluvit Petr Pelikán.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastnící dostanou informace o přítomnosti islámu v západním světě a o modelech soužití, přičemž tématem budou i vnitřní pravidla a zvyky v islámu v konfrontaci se zvyky a zákony v západním světě a v ČR.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603330793
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
jiné (ostatní akce)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)