Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
Cena:1950 Kč za celé studium Kč
 
S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd.
Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky.
Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník posílí své komunikační dovednosti pro vedení pracovního rozhovoru (principy vycházející ze sociálního konstruktuvismu a systemických přístupů), naučí se používání užitečných prvků rozhovoru, vyzkouší si reflexi a sebereflexi.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603330793
Poznámka k ceně:Rozsah 16h.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:výchovní poradci
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové