Aktuální problémy výuky ruského jazyka

Pořádá Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Termín:04. 10. 2019 – 05. 10. 2019
Kraj:Celá ČR
Cena:1000 Kč za seminář Kč
 
Dvoudenní seminář v rozsahu 16 hodin

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je nabídnout účastníkům přednášky a semináře z oblasti didaktiky, lingvistiky a literární vědy a nabídnout jim prostor pro diskusi a řešení aktuálních otázek a problémů ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka na ZŠ a SŠ.
Kontaktní email:jakub.konecny@pedf.cuni.cz
Kontaktní tel.:732489864
Poznámka k ceně:Cena nezahrnuje ubytování a stravování, hradí si každý účastník samostatně.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Příloha:Stáhnout